Effektivare projekt och portföljstyrning

Samarbeten som skapar resultat

Tahoe Solutions kan erbjuda en komplett paketerad lösning för projekthantering och portföljstyrning. Lösningen ger förutsättningar för effektivt och säkert samarbete inom era projektteam såväl som med externa parter. Här kan ni samarbeta och dela dokument, uppgifter och kalendrar i verktyg som era användare redan är vana vid och behärskar. Att få full effekt av denna lösning går därmed snabbt och era användare kan helt fokusera på att skapa resultat i sina projekt.

Styrning och uppföljning

Med projektportföljen får ni detaljerad överblick över era pågående projekt med aktuell statusinformation och möjlighet att prioritera resurser och fatta beslut.

Följ upp kostnader, risker och tidsåtgång med hjälp av inbyggda rapporter och uppföljningsfunktioner som visar sammanställd realtidsuppdaterad information från projekten.

Förbättrad överblick
Ger er bättre möjligheter att resursplanera och prioritera

Smidig rapportfunktion
Rapportera projektstatus smidigt och enkelt

Samarbeta effektivt
Samarbeta och dela information med verktyg ni är vana vid

Office 365 och SharePoint
Fungerar lika bra i molnet som lokalt

 Nyckelfärdig produkt
Alla funktioner ni behöver för att komma igång direkt

Urval av funktioner

Projektportfölj

Med projektportföljen får er ledningsgrupp, sponsorer och övriga intressenter en tydlig överblick över pågående projekt och deras status.

Rapportera status

Det är snabbt och enkelt för projektledare att rapportera projektstatus.

Tidplan och aktivitetslistor

Håll projektmedlemmar och övriga intressenter uppdaterade på tidplan och viktiga händelser i projektet. Skapa aktivitetslistor och tilldela aktiviteter till projektmedlemmar.

Dela information

Bjud in projektmedlemmar och externa deltagare. Dela projektkalender, mötesanteckningar och övrig information enkelt och säkert.

Dokumenthantering

Skapa nya dokument i projektytan utifrån era specifika mallar. Arbeta smidigt on-line eller off-line med hjälp av SharePoints kraftfulla dokumenthanterings-funktioner.

Kommunicera effektivt

Håll projektmedlemmar och intressenter informerade och ge förutsättningar för ökat engagemang och delaktighet med det integrerade nyhetsflödet i projektplatsen.