Levande ledningssystem med InSight

Förutsättningar för engagemang och delaktighet

Med vår produkt, InSight, får ni ett komplett och flexibelt ledningssystem som ger förutsättningar för delaktighet och engagemang i ert kvalitets- och förbättringsarbete.

InSight hjälper er att kommunicera och arbeta utefter era etablerade processer och få högre effekt av era policys, rutiner, instruktioner och blanketter.

Tillgängligt och tilltalande
Ger förutsättningar för att bättre styra och stödja er verksamhet

Användarvänligt
Ger förutsättningar för ett levande ledningssystem för alla

Snabbt implementerat
Alla funktioner ni behöver för att komma igång direkt

Office 365 och SharePoint
Fungerar lika bra i molnet som lokalt

 Nyckelfärdig produkt
Låg investering, enkelt och tryggt ägande med fria uppdateringar

Ett ledningssystem för alla

Stor vikt har lagts på att utforma intuitiva och användarvänliga funktioner som alla på företaget kan använda utan utbildning.

Det gör att ni med InSight får förutsättningar för ett levande ledningssystem, oavsett bransch och företagsstorlek.

 

Urval av funktioner

Klickbara processkartor

Visualisera dina processer, steg och aktiviteter och gör dem interaktiva.

Publicera

Tillgängliggör dokument där de behövs i användarens digitala arbetsvardag.

Dokumenthantering

Enkelt för alla att skapa och uppdatera dokument, enkelt att granska och godkänna.

Giltighetstid

Automatisk påminnelse och hantering av upplupen giltighetstid på dokument.

Mallhantering

Koppling av metadata till sidhuvud och sidfot i dokument för automatisk uppdatering.

Rapporter

Få fullständig överblick över samtliga dokument och aktiviteter i ledningssystemet.