Våra produkter

Tahoe Solutions erbjuder nyckelfärdiga produkter för den digitala arbetsplatsen; intranät med projekthantering och samarbete samt ledningssystem med avvikelsehantering.

Syftet är enkelt – vi vill att alla företag och organisationer, oavsett antal anställda, branschtillhörighet eller geografisk plats skall ha möjlighet att få ett intranät, projekthantering, ledningssystem eller avvikelsehantering i världklass!

Våra produkter är väl beprövade och används idag över hela Sverige och av företag inom alla branscher och med alltifrån 50 till 20 000 användare.

Våra produkter ger er tillgång till decennier av expertis och erfarenheter, levererat omgående till er Office 365 med högsta kvalitet och till marknadens absolut bästa pris.

Välkomna till en enklare och roligare digital arbetsplats tillsammans med oss!

Antal installationer av våra produkter

Ledningssystem

Vi kan erbjuda en komplett och kostnadseffektiv lösning som förenklar och skapar delaktighet i ert kvalitets- och förbättringsarbete. Med vår lösning för ledningssystem får ni ett it-stöd som hjälper er att kommunicera era processer och få effekt av era policys, rutiner, instruktioner och blanketter.

Stor vikt har lagts på att utforma intuitiva och användarvänliga funktioner som alla på företaget kan använda i en lösning som är snabb, snygg och modern.

Företag inom alla branscher och storlekar kan dra nytta av vår lösning för ledningssystem och den går enkelt att konfigurera för att användas med företagsspecifika dokumentmallar, processkartor och arbetssätt.

 

Vårt ledningssystem är lätt och snabbt att komma igång med. Systemet är färdigt att tas i bruk på mindre än en vecka inklusive utbildning.

Med vår flexibla licensmodell kan ni börja nyttja lösningen till ringa investering och med en låg fast kostnad som speglar ert
nyttjande.

Självklart får ni som kund tillgång till vår produktsupport och service samt fria uppdateringar.

 

 

 Avvikelsehantering

I vår lösning för ärendehantering har ni stöd för användarvänlig och strukturerad hantering av:

  • Avvikelser
  • Förbättringsförslag
  • Kundreklamationer
  • Incidenter och tillbud
  • Observationer

Användare kan enkelt registrera, arbeta med förebyggande och korrigerande åtgärder samt följa upp sina ärenden. Vid behov så kan man också få ut användbar statistik över öppna och stängda ärenden, till exempel för ledningens genomgång.

 

Lösningen är flexibel och kan enkelt integreras med andra system och anpassas efter de steg och den terminologi ni använder inom ert företag.

Har man behov av ett komplett it-stöd för planering och genomförande av sina interna och externa revisioner så kan man lägga till vår modul för Revisionshantering.

Med vår lösning och vårt standardiserade process för införande kan vi leverera er kundanpassade lösning till en bråkdel av investerings- och livscykelkostnaden för traditionella produkt- och konsultlösningar.

 Projekthantering

Med vår lösning för projekthantering får era projektteam ett gemensamt digitalt arbetsrum. Där kan ni planera ert projekt, samarbeta över dokument, dela arbetsuppgifter och följa projektets utveckling.

Vår lösning har full integration med exempelvis Microsoft Project vilket gör att de som vill fortsätta arbeta med sitt favoritverktyg kan göra det.

 

Med den inbyggda projektportföljen kan era projektledare med enkelhet och minimal administration rapportera projektstatus och nyckeltal. Era användare kommer uppskatta den goda överblick de får över pågående projekt, där beslut och styrning kan baseras på kontinuerligt uppdaterat och relevant underlag.

Vi kan också sömlöst integrera er projektmodell i lösningen. Era projekt får då stöd i att använda rätt dokument, aktiviteter och verktyg i rätt projekt-fas, med era välbekanta termer och benämningar.