Tahoe är först som partner på den svenska marknaden till WorkPoint.

Workpoint har på kort tid rönt stor framgång i bl.a våra grannländer Danmark, Norge och Island med sin internationellt uppmärksammade produkt Workpoint 365.

Med WorkPoint 365  får Tahoe möjlighet att tids- och konstnadseffektivt tillgodose sina kunders behov av moderna och mobila lösningar inom dokument-, ärende- och kontraktshantering.

”WorkPoint 365 kompletterar våra egna produkter för intranät, ledningssystem, avvikelsehantering och projekthantering väldigt väl. Det finns en ökad förväntan från marknaden på hur leverantörer av SharePoint lösningar skapar mervärde med plattformar som SharePoint och Office 365. Workpoint och våra egna produkter låter oss möta den förväntan och hjälper oss att fortsätta leda utvecklingen inom detta område vidare”, säger Jimmy Wickberg, VD Tahoe Solutions.

Läs mer om WorkPoint 365 här.

Kontakta oss gärna om ni vill se hur ni kan få en smart och effektiv lösning för er dokument-, ärende- eller kontraktshantering.