Ett kommunalt bostadsföretag i mellersta Sverige väljer efter upphandling InSight från Tahoe Solutions för sitt kommande ledningssystem.

Vi välkomnar dem med stor glädje till den ständigt växande familjen av nöjda InSight-kunder!