Modernt och engagerande ledningssystem till Perstorp

Perstorp hade behov av att uppgradera sitt ledningssystem. Framförallt skulle det nya ledningssystemet vara lätt att använda, underhålla och administrera. Det behövde också vara flexibelt nog att hantera en global organisation med inslag av både globala och lokala processer och med tusentals styrande dokument.

Perstorp valde, efter en noggrann och omfattande kravställnings- och upphandlingsfas, InSight från Tahoe Solutions. Detta eftersom InSight väl motsvarade och uppfyllde samtliga av Perstorps höga krav.

Med InSight har Perstorp nu ett modernt, flexibelt och användarvänligt ledningssystem för hela företaget. Medarbetare kan numera på ett enkelt sätt ta del av styrande dokument och processer samt bli ännu mer delaktiga i att ta fram nya och förbättrade arbetssätt.

Faktaruta

  • InSight
  • Ledningssystem
  • Global implementation

”InSight har gett oss ett modernt och intuitivt ledningssystem, utan onödiga kostnader för utveckling av skräddarsydda lösningar. Dessutom har vi fått en leverantör som är lyhörd för våra behov och förslag, vilket märks i utvecklingen av produkten.”

Bengt Caesar

Global Quality Manager, Perstorp

Om Perstorp
Under sin 130-åriga historia har Perstorp AB utvecklats till en världsomspännande koncern inom specialkemi med produktion i Asien, Nordamerika och Europa. Med huvudkontor i Malmö har Perstorp AB idag ca 1500 anställda i 22 länder.