Intranät för Nord-Lock Group

Nord-Lock Group är en internationellt ledande organisation med närvaro i både Europa, Asien och Amerika. En anledning till den ledande position Nord-Lock Group har är att man aktivt jobbar med digitalisering för att stödja sina medarbetare. En nyckelkomponent i företagets digitaliseringsresa är det nya intranätet från Tahoe Solutions. Här kan medarbetarna bland annat få senaste nytt, hitta och kommunicera med kollegor över hela världen samt enkelt nå andra digitala verktyg. Intranätet är också integrerat med den sociala plattform Nord-Lock Group använder för daglig kommunikation.

Med Tahoe Solutions paketerade lösning för intranät i Office 365 kunde Nord-Lock Group snabbt uppgradera sitt nuvarande intranät och addera värde för sina medarbetare.

Faktaruta

  • Office 365
  • SharePoint Online
  • Intranät

Vi uppgraderade vårt intranät med Tahoe Solutions paketerade lösning för intranät. Det var ett smidigt projekt som kunde genomföras på väldigt kort tid. Med den nya lösningen fick vi ett mycket mer tilltalande intranät designmässigt med en tydlig Nord-Lock Group branding.

Elin Kjellkvist

Communications Specialist, Nord-Lock Group

Om Nord-Lock Group
Nord-Lock Group är världsledande inom skruvsäkringssystem. Deras unika kombination av innovativa produkter och kunnande gör att de kan lösa de allra svåraste skruvförbands-utmaningarna. Produktportföljen innehåller flera innovativa teknologier som NordLocks killåsningsbrickor, Superbolts spännelement, Boltights hydrauliska åtdragning och Expander Systems ledbultsförband.