Intranät med balans för det globala, lokala och personliga perspektivet

Inom Kährs Group fanns det ett flertal olika intranät och en önskan att dra fördelar av ett gemensamt intranät. Dels ville man skapa en gemensam kanal för att lättare att nå ut till hela organisationen och dels ville man ge ökade möjligheter för engagemang och deltagande bland medarbetarna.

Tahoe’s förslag på nytt intranät gick vinnande ur jämförelse med andra aktörer och vi fick förtroendet att omgående leverera. Vi kunde med hjälp av vårt koncept leverera tids- och kostnadseffektivt.

Kährs Group har nu ett gemensamt intranät där man får en bättre möjlighet att dela information globalt samtidigt som man kan stödja det lokala och personliga perspektivet och innehållet. I det moderna intranätet har man också goda möjligheter att växa vidare för att möta framtida utmaningar.

Faktaruta

  • Intranät
  • Flera språk
  • Globalt
  • Personaliserat

”Tahoe hjälpte oss att snabbt komma igång med en Intranät-plattform i SharePoint som kan växa och utvecklas i takt med företaget.”

Helén Johansson

Corporate Communication, Kährs Group

 

Om Kährs Group
Kährs Group har jobbat med trä i mer än 150 år och är idag en av de äldsta trägolvstillverkarna i världen. De är också en av de mest innovativa och har genom åren lanserat en rad med världsnyheter inom golv- och fogsystem. Kährs Group är idag ca 1600 anställda med global försäljning i över 50 länder.