Projekthantering för Helenius – Sveriges ledande installationskonsulter

Helenius driver stora och krävande projekt för sina kunder men har också många uppdrag att hantera och behöver därför effektivt och funktionellt digitalt stöd genom hela projekten. Helenius har spetskompetens inom projekthantering där kraven är höga.

Med Tahoe Solutions paketerade lösning för portfölj- och projekthantering i Office 365 har Helenius nu ett digitalt stöd för sina projekt som följer deras ISO 9001-certifierade process och modell i allt från tidiga skeden till uppföljning och mallhantering. Detta kommer göra Helenius leveranser mer enhetliga och minska tiden som läggs på administration, det betyder mer tid för att maximera värdet för sina kunder.

Faktaruta

  • Office 365
  • SharePoint Online
  • Projekthantering

Responsen och engagemanget från Tahoe har varit väldigt bra. De har med bravur hjälpt oss hela vägen från specifikation till lansering och fortsätter stödja oss i vår förändring.

Håkan Hammarberg

Projektledare för genomförandet och processägare, Helenius

Om Helenius
Helenius är idag en av Sveriges ledande installationskonsulter inom miljö-, VVS- och energiområdet. Här finns närmare 80 medarbetare i olika roller inom affärsområdena projektledning, projektering samt energi och miljö. Under årens lopp sedan starten 1965 har Helenius haft förmånen att medverka i de mest prestigefyllda uppdragen åt uppdragsgivare som vill ha det bästa som till exempel Citybanan och Slussen.