Nytt verksamhetssystem säkerställer kvalitetsarbetet

För att ytterligare förbättra kvalitetsarbetet och för att snabbt och effektivt följa upp och åtgärda avvikelser i verksamheten så sökte Förenade Service moderna lösningar.

Tahoe Solutions kunde med hjälp av InSight, vår produkt för ledningssystem, samt våra koncept för avvikelsehantering och revisionshantering visa färdiga lösningar som är moderna, enkla att använda och enkla att implementera.

De tre sammankopplade systemen ger Förenade Service en optimal lösning som förenklar och skapar värde i deras kvalitets- och miljöarbete. Administration och hantering av information mellan medarbetare har minimerats då avvikelser, styrande dokument och revisioner hanteras och delas direkt i systemet.

Lösningen hjälper också till att kommunicera de processer som finns i företaget och underlättar för användarna att hitta relevanta policys, rutiner, instruktioner och blanketter. Information från avvikelsehanteringen sammanställs och presenteras i dashboards, vilket är ett viktigt verktyg vid bland annat återkommande ledningsmöten och vid ledningens genomgång.

 

Faktaruta

  • InSight
  • Verksamhetssystem
  • Avvikelsehantering
  • Revisionshantering

”Tack vare InSight från Tahoe Solutions kommer vi enkelt att kunna möta de nya kraven i ISO9001 och ISO14001. De integrerade avvikelse- och revisionshanteringen gör att vi kan effektivisera vårt administrativa arbete och istället få mer tid till analys och åtgärder.”

Fredrik Sundblad

Verksamhetscontroller & kvalitetschef, Förenade Service

Om Förenade Service
Förenade Service AB är med sina ca 1000 medarbetare ett av de ledande facility management företagen i Sverige. Företaget är en del av Förenade-koncernen som grundades 1959 och har idag mer än 8 000 anställda i Norden med verksamhet inom Facility Service och Health Care. Företaget är kvalitets-certifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 och den höga kvalitetsnivån på företagets verksamhet är en stor framgångsfaktor för bolaget.