Nytt recept på användarvänligt it-stöd i molnet

DuPont Chemoswed ville förenkla och förbättra ytterligare var hanteringen av individuell utbildningsdokumentation innan och under en anställning på företaget. Scopet för vad som betecknas som en utbildning varierar mycket inom DuPont och täcker allt från årslånga utbildningar till fem minuters genomgång av en t.ex en instruktion.

I Tahoe Solutions fann DuPoint Chemoswed inte bara tung SharePoint-kompetens utan också att man delade syn på arbetsmetod, hade god förståelse för utmaningen och förmåga att kunna leverera stort värde kostnadseffektivt. Ett samarbete initierades och Tahoe levererade efter ett kort utvecklingsprojekt en lösning redo att tas i drift.

Framöver kommer DuPont Chemoswed att ha en bättre överblick över sina medarbetares genomförda och kommande utbildningar, dels för att säkerställa FDA och cGMP krav men också för att få bättre möjlighet att proaktivt fortutbilda sina medarbetare. Man har också fått ett ’recept’ på hur man, med rätt SharePoint-partner, med rimlig investering kan skapa ett användarvänligt it-stöd som tydligt skapar en effektivare verksamhet i koncernens Office 365-miljö.

Faktaruta

  • Office 365
  • Utbildningsdokumentationssystem
  • FDA/cGMP

”Med stort kunnande inom området och med starkt fokus på både effektivitet och kvalitet levererade Tahoe Solutions, med god marginal inom den för projektet pressade tidsramen, en lösning som väl lever upp till de krav som ställts.”

Ola Olsson

GMP Specialist QA, DuPont Chemoswed

Om DuPont Chemoswed
DuPont Chemoswed (fd. Pharmacia) i Malmö tillverkar aktiva substanser till olika läkemedel på världsmarknaden. Sedan 1996 är de en del av världens största kemiindustriföretag, DuPont med 70 000 anställda.

DuPont Chemoswed, som efterlever krav från bl a FDA och EMEA i enlighet med branchens kvalitetssystem cGMP, erbjuder sina kunder produktutveckling, kommersiell produktion samt test och analys.