Projekthantering i molnet stärker Camfils projektorganisation

I en global organisation som Camfil där innovation och kvalitet är avgörande ställs höga krav på projekthantering. Camfil som har en väl utvecklad projektmodell sökte efter ett verktyg som dels stöttar och hjälper projektledare och medlemmar att arbeta enligt modellen och dels ger sponsorer och ledningsgrupper en bra överblick över sina projektportföljer.

Tahoe Solutions fick förtroendet att leverera sin paketerade lösning för projekthantering då det matchade Camfils behov väl och tillsammans med starka referenser var valet enkelt.

Camfil har nu ett verktyg som verkligen stödjer projekten att arbeta på ett enhetligt och smidigt sätt samtidigt som man med projektportföljer får en bra överblick på pågående projekt och kan ta bättre beslut för att ytterligare stärka innovationskraften och kvaliten på genomfört arbete.

Faktaruta

  • Projekthantering
  • Projektportfölj
  • Office 365

”Tahoe Solutions har stor kunskap om SharePoint vilket de har visat genom att leverera vår lösning i tid och inom deras kostnadsestimat. De har lyssnat på våra önskemål men också bidragit med egna förslag baserat på deras kunskap och tidigare erfarenheter.”

Erik Markman

Vice President PMO, Camfil

Om Camfil
Camfil startade i Sverige 1963 och är idag världens ledande företag inom luftfilter för ventilationsanläggningar, med ca 3700 medarbetare runt om i världen. Alla filter de säljer är producerade inom koncernen. Basen finns i Norden, där de är den ledande leverantören av filter för ventilation, metallfilter, renrumsfilter och hepafilter. De levererar bland annat luftfilter till alla kärnkraftverk i Norden.