Microsoft vänder på steken flera gånger när de nu börjar lansera SharePoint Framework. Sammantaget är detta mycket goda nyheter för dig som intranätsansvarig / systemägare! Fördelar som vi kan förvänta oss är tex:

  • Snyggare och snabbare användargränssnitt
  • Stabilare anpassningar
  • Lägre TCO

 Här är tre viktiga ändringar som kommer ha stor påverkan:


Ansvaret för kompatibilitet

Då: Varje anpassning behövde byggas för att funka i olika browsers och olika devices

Nu: Microsoft tar på sig ansvaret för att säkerställa responsivitet och att det funkar för en mängd olika plattformar

Fördel: Lägre kostnad. Diskussionen om man ska lägga pengar på att anpassa gränssnittet för mobiler blev plötsligt helt irrelevant!


Specifikation / Dokumentation

Då: Microsoft lade i efterhand ut dokumentation som ändå inte alltid stämmer med verkligheten

Nu: Specifikationerna ligger ute på Github, tillgängliga för återkoppling innan de börjar programmera

Fördel: Det går att påverka utvecklingsteamet genom att föreslå förbättringar och rösta på andras förslag så att det kommer med i en kommande sprint


Användarupplevelse

Då: SharePoint är användargränssnittet mot databasen

Nu: SharePoint är mellanlagret

Fördel: Snabba, snygga grafiska gränssnitt men med den funktionalitet som vi är vana vid i SharePoint och nya, mer människo-anpassade gränssnitt.

Ett exempel man kan se framför sig är tex att man låter en maskinoperatör diktera in en avvikelserapport på sitt språk medan kvalitetsansvarig minuten senare kan läsa rapporten på ett annat språk och agera i enlighet med den process som man satt upp.

issues-capture


Om du är intresserad av mer information så finns det tex sessioner från Ignite här: https://myignite.microsoft.com/videos?q=%22sharepoint%20framework%22

av Simon Wext