SharePoint är just nu i en mycket intressant fas.

(Läs gärna Min kollega Simon Wext inlägg SharePoint Framework – större än du tror!)

En av ändringarna som de flesta användare av Office 365 och SharePoint online fått uppleva är det nya utseendet på dokument bibliotek och Listor.

Nya Utseendet

sharepoint-new-look

Klassiska utseendet

sharepoint-classic-look

Lite av det bra

Det nya utseendet är på många sätt en mycket bra uppgradering av SharePoints utseende som är närmare hur det ser ut när man t ex är inne på OneDrive eller andra moderna webbtjänster. En av de saker jag uppskattar mest är att om man t ex har en vy som grupperar baserat på någon kolumn. Drar man ett dokument från en grupp till en annan så uppdateras det relevanta fältet automatiskt utan att manuellt gå in o redigera det.

Lite av det dåliga

Allt är dock inte bra i dagsläget. Går man in på ett bibliotek som har det nya utseendet så ser man inte SharePoints navigering. Detta är ganska frustrerande speciellt i fall där man lagt ner mycket tid på att ha en navigering som ska vara funktionell oavsett var man befinner sig i SharePoint. Detta är något som fler har uppmärksammat och Microsoft kommer säkert att komma med uppdateringar som där det blir tydligare om hur exakt det ska fungera.

Så trots att det nya utseendet har mycket att erbjuda så känns det i många fall som att det är pågående arbete som är på väg att bli mycket bra men är inte riktig där än.

Microsoft ger oss valmöjligheten att välja vilken upplevelse vi vill ha. Det kan man göra på listnivå men ännu bättre så kan man välja det på tenant-nivå. Där kan man välja att det klassiska utseendet ska var default upplevelsen. (Man kan alltid byta till det moderna utseendet på enskilda bibliotek genom att gå in i List settings -> Advanced settings -> List experience)

För att ändra inställningen på tenant-nivå så gör enligt följande:

Gå till SharePoint admin center

sharepoint-admin-center

Välj settings

sharepoint-admin-center-settings

Och under rubriken SharePoint List and Libraries experience välj Classic experience

sharepoint-admin-center-default-experience

För mer info om hur du ändrar på Site och Site collection nivå se Microsoft informationsartikel:
Switch the default experience for lists or document libraries from new or classic