En viktig sak att tänka på när man använder kryssrutor och radioknappar i HTML, är att texten som visas bredvid eller är relaterat till valet helst ska kunna användas för att klicka i och ur valet. Detta gör det enklare för användaren att markera rätt val, eftersom kontrollerna är ganska små och det kan vara svårt att träffa rätt med muspekaren.

Ett enkelt sätt att få detta till att fungera är att omsvepa input taggen samt texten med en label tagg. Det är faktiskt allt som behövs, javascript är överflödigt.

andreasnorefalkimg1
Här är ett exempel med radio input och ett annat med checkbox input.

Om man vill använda ytterligare beskrivande text till valen, som inte nödvändigtvis ligger vid input taggen, kan man ändå koppla markeringsfunktionalitet till den. Man använder då attributet ’for’ på label taggen, som ska ange id:et på input kontrollen som den ska kopplas till.

Här är ett exempel på detta, där den beskrivande texten också är klickbar för att markera ett val.

Mer info om label taggen på w3.org.