Nytt case

Nytt case

Vi kan idag stolt publicera ytterligare ett publikt case för vår paketerade intranätlösning. Den här gången är det Nord-Lock Group som valde Tahoe Solutions och vår nyckelfärdiga lösning när de behövde ett nytt koncerngemensamt intranät. Läs mer i caset här.  ...
Nord-Lock

Nord-Lock

Intranät för Nord-Lock Group Nord-Lock Group är en internationellt ledande organisation med närvaro i både Europa, Asien och Amerika. En anledning till den ledande position Nord-Lock Group har är att man aktivt jobbar med digitalisering för att stödja sina...