Användarvänliga kryssrutor och radioknappar

Användarvänliga kryssrutor och radioknappar

En viktig sak att tänka på när man använder kryssrutor och radioknappar i HTML, är att texten som visas bredvid eller är relaterat till valet helst ska kunna användas för att klicka i och ur valet. Detta gör det enklare för användaren att markera rätt val, eftersom...
Autocomplete on SharePoint text field

Autocomplete on SharePoint text field

This is a nice feature that can be used on a text field to leverage jQuery UI autocomplete widget with SharePoint JavaScript client object model. Check out the Source Code, compile and try it out. It’s wired to get data from a separate list. Fields and lists to...