DuPont Chemoswed

DuPont Chemoswed

Nytt recept på användarvänligt it-stöd i molnet DuPont Chemoswed ville förenkla och förbättra ytterligare var hanteringen av individuell utbildningsdokumentation innan och under en anställning på företaget. Scopet för vad som betecknas som en utbildning varierar...
Förenade Service

Förenade Service

Nytt verksamhetssystem säkerställer kvalitetsarbetet För att ytterligare förbättra kvalitetsarbetet och för att snabbt och effektivt följa upp och åtgärda avvikelser i verksamheten så sökte Förenade Service moderna lösningar. Tahoe Solutions kunde med hjälp av...
Kährs

Kährs

Intranät med balans för det globala, lokala och personliga perspektivet Inom Kährs Group fanns det ett flertal olika intranät och en önskan att dra fördelar av ett gemensamt intranät. Dels ville man skapa en gemensam kanal för att lättare att nå ut till hela...