Välkommen till Tahoe Solutions

När du vill vara säker på att lyckas med SharePoint

 

InSight har gett oss ett modernt och intuitivt ledningssystem både globalt och lokalt utan onödiga kostnader för utveckling av skräddarsydda lösningar.

Bengt Caesar, Global Quality Manager
Perstorp AB

 

 

Tack vare InSight från Tahoe Solutions kommer vi enkelt att kunna möta de nya kraven i ISO9001 och ISO14001.

Fredrik Sundblad, Verksamhetscontroller & Kvalitetschef
Förenade Service AB

 

 

Tahoe Solutions har stor kunskap om SharePoint vilket de har visat genom att leverera vår lösning i tid och inom deras kostnadsestimat.

Erik Markman, Vice President PMO
Camfil AB

 

Samarbetet har fungerat mycket bra med kompetenta medarbetare som går att prata både formspråk och teknik på djupet med.

Jörgen Andersson, ICT Manager
Oatly AB

 

 

Med stort kunnande inom området och med starkt fokus på både effektivitet och kvalitet levererade Tahoe Solutions en lösning som väl lever upp till de krav som ställts.

Ola Olsson, GMP Specialist QA
Chemoswed AB

 

Intranät till prisat tillväxtföretag

Tahoe har fått i uppdrag att leverera intranät till ett prisat tillväxtföretag med mer än 300 anställda och med säte i Malmö. Intranätet kommer bli en viktig del i företagets kommunikationsstrategi och stötta deras medarbetare och fortsatta tillväxtresa inom såväl...

Tahoe blir partner till WorkPoint

Tahoe är först som partner på den svenska marknaden till WorkPoint. Workpoint har på kort tid rönt stor framgång i bl.a våra grannländer Danmark, Norge och Island med sin internationellt uppmärksammade produkt Workpoint 365. Med WorkPoint 365  får Tahoe möjlighet att...